Zonder uw steun krijgen oogpatiënten nu geen hulp!

Het Corona herstelplan laat nu al de eerste resultaten zien. Dankzij het Corona herstelplan komen de oogoperaties weer op gang. De meest spoedeisende patiënten krijgen voorrang. Stap 2 is de inhaalrace: extra oogtestkampen zodat we de mensen die op de wachtlijsten staan kunnen ontvangen en opereren.

Met uw gift van € 35,- geeft u een levensreddende staaroperatie aan een oogpatiënt die deze zelf onmogelijk kan betalen.

Met een extra bijdrage kunnen we ook de wachtlijsten wegwerken en voor een uitbreiding van de oogzorg in Laos en Cambodja zorgen. Dr. Sao Sakhem is met steun van Eye Care Foundation opgeleid. En wat zou het mooi zijn als we door uw steun meer oogartsen gaan opleiden!

Uw hulp blijft nodig voor de allerarmsten. Er is nog veel te doen. Met uw bijdrage helpt u mee om alles op alles te zetten. Uw steun doet ertoe in deze ongewone tijd. Dank u wel!