Uw kerstgeschenk is de enige kans op beter (vooruit)zicht!

Met uw kerstgeschenk steunt u als trouwe donateur de groeiende groep allerarmste oogpatiënten en hun families.

Uw gift voor een staaroperatie is en blijft belangrijk. Daarnaast is nu meer materiaal en mankracht nodig dan normaal om oogkampen en staaroperaties veilig te laten verlopen. Beschermende kleding, medische mondmaskers, handschoenen, desinfectie-materiaal, opleiding en training… Uw kerstgift hiervoor verandert levens.

Welk geschenk geeft u deze kerst?

  • Met € 30 geeft u extra beschermingsmateriaal voor staarpatiënt en oogarts. Zodat een staarpatiënt zijn oogonderzoek en -operatie veilig kan ondergaan en weer kan zien.
  • Met € 35 geeft u een staaroperatie voor een staarpatiënt als Ram Narayan Das. Daarmee geeft u hem en zijn familie een uitweg uit de armoede.
  • Voor € 40 geeft u extra menskracht en materiaal voor oogkampen, zodat we die veilig weer kunnen opstarten en een inhaalslag kunnen maken.

Wie dankzij u weer goed kan zien, kan zijn familie helpen om deze crisis te boven te komen.

Bedankt!