Samen met u kunnen we een kind als Makara snel helpen!

Met uw steun kunnen we schoolkinderen als Makara en hun families, die het onvoorstelbaar zwaar hebben, weer vooruit helpen.

Onderwijs is voor kinderen als Makara dé kans is om later iets voor hun families te betekenen. En de jeugd heeft de toekomst. Zij kunnen hun families en land er weer bovenop helpen na de corona- en de financiële crisis. Als we nu niets doen, gaan al deze kansen voor de toekomst verloren.

Uw € 25 draagt bij aan voorlichting op 1 school, waarmee alle leerlingen, hun ouders en leerkrachten leren over het belang van goed zien en oogzorg.

Voor € 35 krijgt 1 kind als Makara een oogmeting en bril, zodat het kind weer goed kan zien op school. Dat geeft kansen voor de toekomst.

Met € 50 maakt u de oogzorgtraining van schoolverpleegkundigen mogelijk, zodat zij kinderen met oogproblemen goed kan helpen of doorverwijzen.

Dankzij uw steun kunnen kinderen als Makara weer zien én zorgen we voor blijvend goede oogzorg voor haar hele dorp.

Heel erg bedankt voor uw gift!