Red deze zomer een getroffen gezin zoals dat van meneer Bahadur

Red deze zomer een getroffen gezin zoals dat van meneer Bahadur.

In deze crisistijd is een staaroperatie voor de armste gezinnen nog meer van belang. Met uw steun houdt u een getroffen gezin overeind!

Normaal kost een staaroperatie € 35,-. Maar we hebben nu extra geld nodig voor beschermingsmaatregelen. Elk bedrag is welkom.

Doneer nu!

Zonder extra geld kunnen de operaties niet doorgaan. Met uw steun lukt dat wel!