Help mee een leven veranderen

Voor kwetsbare oogpatiënten die in Cambodja in armoede leven, zijn onze oogkampen de enige kans om oogzorg te krijgen.

Uw steun daarvoor is doorslaggevend.

Voor slechts € 35 geeft u een staaroperatie

Of geeft u graag óók voor de onmisbare berichtgeving

voorafgaand aan het oogkamp en de nazorg:

berichtgeving + staaroperatie + nazorg = € 47,50